Шуурхай зээл

Шуурхай зээл

Зээлийн нөхцөл

Автомашины шуурхай зээл /унаж явах/

Уг үйлчилгээ нь таны санхүүгийн хэрэгцээг шуурхай хангах зорилготой, орлого нотлохгүй зээлийн үйлчилгээ юм.

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ

10,000,000.00 ₮ хүртэл 

Зээлийн хүү /сарын/

3,5 - 3,9%

Зээлийн хугацаа

12 сар

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

1%

Барьцаа хөрөнгийн даатгал


Бүрдүүлэх баримт бичиг

Зээлийн өргөдөл, зээлдэгчийн анкет


/ББСБ-н маягтын дагуу/


Иргэний цахим үнэмлэх /оршин суугаа хаяг өөрчлөгдсөн бол шилжиж ирсэн тухай тодорхойлолт/


Хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/


Цээж зураг


Тээврийн хэрэгсэлийн гэрчилгээ


Тавигдах шаардлага


Иргэний хувьд: Аж ахуй нэгжийн хувьд:

1. Зээлийн өргөдөл (Банкны салбараас эсвэл энд дарж татаж авна уу.)  
2. Нотариатаар баталгаажуулсан иргэний үнэмлэхийн хуулбар (зээлийг хамтран хариуцах хүнд  мөн адил хамаарна)
3. Түрээсийн гэрээ, дансны хуулга, бараа материалын үлдэгдэл
4. Гэрлэлтийн гэрчилгээ (гэрлээгүй бол гэрлэсэн эсэх лавлагаа)
4. Бусад шаардлагатай бичиг баримт (үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл, лиценз г.м)

         

1. Зээлийн өргөдөл (Банкны салбараас эсвэл энд дарж татаж авна уу.)  
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
3. Компанийн дүрэм;
4. Түрээсийн гэрээ, дансны хуулга, бараа материалын үлдэгдэл
5. Бусад шаардлагатай бичиг баримт (үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл, лиценз г.м)”

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again