Гялс зээл

Гялс зээл

-          Гялс зээл  

Хамтран ажиллагч гэрээт байгууллагуудын ажилтнуудад  зориулсан гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг хангах зорилготой материал шаардахгүй, давхар зээл хамаарахгүй санхүүгийн сахилга батад суурилсан бага дүнтэй зээлийн эрхийн үйлчилгээ юм.

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ

1,000,000.00 ₮ хүртэл 

Зээлийн хүү /сарын/

Эхний 30 хоног хүүгүй бөгөөд 31 дэх хоногоос эхлэн 4,8%

Зээлийн хугацаа

12 сар хүртэл

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

Зээл олголтын дүнгээс хамаарна

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Зээлийн өргөдөл, зээлдэгчийн анкет


Иргэний цахим үнэмлэх /оршин суугаа хаяг өөрчлөгдсөн бол шилжиж ирсэн тухай тодорхойлолт/


Хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/


Цээж зураг


Ажлын газрын тодохойлолт


Тавигдах шаардлага :

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагын үндсэн ажилтан байх.

 Монгол банкны ЗМС-н лавлагаагаар явар нэгэн хугацаа хэтэрсэн, муу зээлийн түүхгүй байх.

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again