Бизнесийн зээл

Бизнесийн зээл

Бид танд өөрийн бизнесийн цар хүрээгээ өргөжүүлэх боломжийг олгож байна.

 

Зээлийн нөхцөл

Бичил бизнес

Бизнесийн зээл - 1

Бизнесийн зээл - 2

Зээлийн хэмжээ

10,000,000.00 ₮ хүртэлх

10,000,000.00 ₮ – 50,000,000.00 ₮

50,000,000.00 ₮-с дээш

Зээлийн хүү /сарын/

3,0% - 3,5%

 

3,0% - 3,5%

 

3,0% - 3,5%

 

Зээлийн хугацаа

36 сар хүртэл

36 сар хүртэл

36 сар хүртэл

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

0,8% - 1%

0,8% - 1%

0,8% - 1%

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Иргэн

Байгууллага

Иргэн

Байгууллага

Иргэн

Байгууллага

Зээлийн өргөдөл, Зээлдэгчийн анкет  

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Иргэний цахим үнэмлэх /оршин суугаа хаяг өөрчлөгдсөн бол шилжиж ирсэн тухай тодорхойлолт/

ü

-

ü

-

ü

-

Хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/

ü

-

ü

-

ü

-

Цээж зураг

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Ажлын газрын тодохойлолт

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Орлого баталгаажуулах баримтууд

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн талаар баримт бичиг

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Бизнес эрхлэх зөвшөөрлийн баримт бичиг

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ААН-ын сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн тайлан, ажил гүйцэтгэх гэрээ

-

ü

-

ü

-

ü

ААН-ын гэрчилгээ

-

ü

-

ü

-

ü

Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

Тавигдах шаардлага :

Ø  Тухайн эрхэлж буй бизнес тасралтгүй, тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулдаг байх.

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again