Хэрэглээний зээл

Хэрэглээний зээл

Уг үйлчилгээ нь шинээр болон хуучин машинаа сольж байгаа хэрэглэчидэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

 

Улсын дугаар авсан

Лизинг

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ

 Зах зээлийн үнэлгээний 60%

Зах зээлийн үнэлгээний 70%

Зээлийн хүү /сарын/

3,0% - 3,5%

2,9%

Зээлийн хугацаа

36 сар хүртэл

36 сар хүртэл

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

0,8% - 1%

0,8% - 1%

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Зээлийн өргөдөл, зээлдэгчийн анкет

ü

ü

Иргэний цахим үнэмлэх /оршин суугаа хаяг өөрчлөгдсөн бол шилжиж ирсэн тухай тодорхойлолт/

ü

ü

Хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/

ü

ü

Цээж зураг

ü

ü

Ажлын газрын тодохойлолт

ü

ü

Тээврийн хэрэгсэлийн гэрчилгээ

ü

-            

Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэг

-

ü

Орлого баталгаажуулах баримтууд

ü

ü

Тавигдах шаардлага :

Ø   Барьцаалж буй тээврийн хэрэгсэл нь 2006 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байх

Ø   Барьцаалж буй тээврийн хэрэгсэл нь зээл хүсэгчийн өөрийн эзэмшилийнх байх

Ø  Зээлдэгч нь Улаанбаатар хотод тогтвортой оршин суугч байх

Ø  Монгол банкны ЗМС-н лавлагаагаар явар нэгэн хугацаа хэтэрсэн, муу зээлийн түүхгүй байх

Ø  Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх

 

-          Сургалтын төлбөрийн зээл

Уг зээлийн үйлчилгээгээр оюутан, сурагчдын нэг хичээлийн жилийн төлбөрийг төлөх боломжтой.

 

Сургалтын төлбөрийн зээл

Зээлийн нөхцөл

 

 

Зээлийн хэмжээ

Тухайн оюутан сурагчийн сургалтын төлбөр

Зээлийн хүү /сарын/

 

3,0 – 3,5%

 

Зээлийн хугацаа

12 сар

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

0,8% - 1%

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 

 

Зээлийн өргөдөл, зээлдэгчийн анкет

ü

Иргэний цахим үнэмлэх /оршин суугаа хаяг өөрчлөгдсөн бол шилжиж ирсэн тухай тодорхойлолт/

ü

Хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/

ü

Цээж зураг

ü

Ажлын газрын тодохойлолт

                          ü                        

ҮХЭХ-ийн тодорхойлолт

ü

Орлого баталгаажуулах баримтууд

ü


Тавигдах шаардлага 
:

Ø  Монгол банкны ЗМС-н лавлагаагаар явар нэгэн хугацаа хэтэрсэн, муу зээлийн түүхгүй байх

Ø  Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх

 

 

 

 

-          Аяллын зээл

Уг зээлийн үйлчилгээгээр манай байгууллагатай хамтран ажиллагч аялалын байгууллагын аялалуудаас сонгон хүссэн орноороо аялах боломжтой.

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ

8,000,000.00 ₮ хүртэл         

/Нэг аялагч/

Зээлийн хүү /сарын/

 

3,0 – 3,5 %

 

Зээлийн хугацаа

12 сар

Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл

0,8% - 1%

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 

 

Зээлийн өргөдөл, зээлдэгчийн анкет

ü

Иргэний цахим үнэмлэх /оршин суугаа хаяг өөрчлөгдсөн бол шилжиж ирсэн тухай тодорхойлолт/

ü

Хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас/

ü

Цээж зураг

Зээлийн нөхцөл

  • Зээлийн хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэнэ.
  • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй тухайн барааг барьцаална.
  • Банктай гэрээ байгуулсан гэрээт байгууллагуудын чанарын шаардлага хангасан, аливаа доголдолгүй, баталгаат хугацаатай гэр ахуйн бараа худалдан авах.

Тавигдах шаардлага

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again